Series tiếng Hàn được yêu thích

Học tiếng Hàn khó lắm à?
KON sẽ giúp bạn học tiếng Hàn.

① Series tiếng Hàn cơ bản

90000
80,000
 • Tiếng Hàn Quốc dành cho người Việt Nam–lớp 1
 • Tiếng Hàn Quốc dành cho người Việt Nam–Lớp 2
 • K-Drama Korean Học tiếng Hàn qua drama
 • Thời hạn nghe giảng : 90 ngày

② Business series tiếng Hàn

70000
60,000
 • Tiếng Hàn thương mại nhập môn
 • Văn hóa và phép tắc công sở
 • K-Drama Korean Học tiếng Hàn qua drama
 • Thời hạn nghe giảng : 90 ngày

③ OPIc series tiếng Hàn

110000
100,000
 • Tiếng Hàn OPIc cấp tốc
 • 한 번에 끝! OPIc 한국어 for Vietnamese
 • Tiếng Hàn OPIc IH cấp tốc
 • Thời hạn nghe giảng : 90 ngày

Cấu tạo không có kẽ hở để nâng cao năng lực nhanh chóng mặt!

Tiếng Hàn

30,000

Tiếng Hàn Quốc dành cho người Việt Nam – lớp 1

Giảng viên : Phan Nguyên
Thời gian học : 30 ngày

30,000

Tiếng Hàn Quốc dành cho người Việt Nam – Lớp 2

Giảng viên : Phan Nguyên
Thời gian học : 30 ngày

25,000

Tiếng Hàn thương mại nhập môn

Giảng viên : Phan Nguyên
Thời gian học : 30 ngày

15,000

Văn hóa và phép tắc công sở [giảng bằng tiếng Hàn + Vietsub]

Giảng viên : Jo Jeong Mi
Thời gian học : 30 ngày

30,000

K-Drama Korean Học tiếng Hàn qua drama

Giảng viên : Thùy Dương
Thời gian học : 30 ngày

25,000

Tiếng Hàn OPIc cấp tốc

Giảng viên : Thu Hương
Thời gian học : 30 ngày

40,000

Tiếng Hàn OPIc IH cấp tốc

Giảng viên : Nguyễn Thị Phượng
Thời gian học : 30 ngày

45,000

한 번에 끝! OPIc 한국어 for Vietnamese

Giảng viên : 황선화
Thời gian học : 30 ngày

23,000

Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 2+

Giảng viên : Xuân Giang
Thời gian học : 30 ngày

23,000

Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 3+

Giảng viên : Thảo Trang
Thời gian học : 30 ngày

30,000

Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 4+

Giảng viên : Phan Nguyên
Thời gian học : 30 ngày

30,000

Khoá dự bị kỳ thi TOPIK 5+

Giảng viên : Phan Nguyên
Thời gian học : 30 ngày

45,000

Các bài giảng luyện thi TOPIK II dễ hiểu bằng tiếng Việt

Giảng viên : Phan Nguyên
Thời gian học : 30 ngày

32,000

Chinh phục đề thi TOPIK cao cấp

Giảng viên : Thảo Trang
Thời gian học : 30 ngày

Bài giảng đặc biệt

50,000

Có chắc bạn biết KHÁCH HÀNG CỦA MÌNH LÀ AI?

Giảng viên : Chae Ji yeon
Thời gian học : 30 ngày

50,000

NĂNG LỰC QUAN HỆ CÔNG SỞ Học từ đâu và như thế nào?

Giảng viên : Chae Ji yeon
Thời gian học : 30 ngày

15,000

Sắc màu văn hóa Hàn Quốc

Giảng viên : Nguyễn Nguyên Bảo Yến
Thời gian học : 30 ngày

15,000

Văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc

Giảng viên : Nguyễn Nguyên Bảo Yến
Thời gian học : 30 ngày

Scroll to Top